5/5

Plac Wolności z balkonu hotelu Bazar

Plac Wolności from the balcony of the Bazar Hotel

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/12/2020 2:01 p.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności - (w czasach zaborów Wilhelmsplatz, w czasach Księstwa Warszawskiego - Plac Napoleona) - plac znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta, pomiędzy ulicą 3 Maja i alejami Marcinkowskiego. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 85 na 205 m.

Fotografia wykonana z balkonu hotelu Bazar. Z tego samego, z którego Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, wygłosił do zebranych płomienną mowę, którą zakończył słowami: Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim. W drugim dniu pobytu mistrza w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Wolności Square - (during the partition of Wilhelmsplatz, during the Duchy of Warsaw - Napoleon Square) - a square located west of the medieval part of the city, between 3 Maja Street and Marcinkowskiego Avenue. It is built on a rectangular plan with dimensions of 85 by 205 m.

Photograph taken from the balcony of the Bazar Hotel. From the same from which Ignacy Jan Paderewski, Polish pianist, composer, independence activist, statesman and politician, gave a fiery speech to the gathered people, which he ended with the words: Long live united, free and great Poland with its own sea coast. On the second day of the master's stay in Poznań, the Greater Poland Uprising broke out.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

160

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...