5/5

Aleje Marcinkowskiego, hotel Rzymski

Aleje Marcinkowskiego, Hotel Rzymski

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/15/2019 11:38 a.m.:
tomasz-hejna

Widok z okna hotelu Bazar w kierunku ulicy Św. Marcin. Widoczny między innymi hotel Rzymski, przebudowany przez niemieckiego okupanta oraz Pałac Anderschów (1856, Gustav Schultz).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Andersch%C3%B3w_w_Poznaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Rzymski_w_Poznaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

View from the Bazar hotel window towards ulica Św. Marcin. Visible, among others, the hotel Rzymski, rebuilt by the German occupant and the Palace of the Andersches (1856, Gustav Schultz).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Andersch%C3%B3w_w_Poznaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Rzymski_w_Poznaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

124

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...