5/5

Plac Wolności, hotel Rzymski

Freedom Square, Hotel Rzymski

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/28/2019 3:32 p.m.:
tomasz-hejna

Hotel Rzymski przy Alejach Marcinkowskiego (na foto elewacja od strony placu Wolności). Na fotografii zniszczenia wojenne.

Rzymski Hotel at Aleje Marcinkowskiego (on the photo facade from Wolności Square). In the photo war destruction.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

103

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...