5/5

Plac Wolności z hotelu Bazar

Freedom Square from the Hotel Bazar

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/24/2019 10:30 p.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności - (w czasach zaborów Wilhelmsplatz, w czasach Księstwa Warszawskiego - Plac Napoleona) - plac znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta, pomiędzy ulicą 3 Maja i alejami Marcinkowskiego. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 85 na 205 m.

Fotografia wykonana z hotelu Bazar.

http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Freedom Square - (during the partitions of Wilhelmsplatz, during the Duchy of Warsaw - Napoleon Square) - a square located west of the medieval part of the city, between 3 Maja street and Marcinkowskie alleys. It is built on a rectangular plan with dimensions of 85 to 205 m.

Photograph taken from the Hotel Bazar.

http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

292

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...