5/5

Plac Wolności, Biblioteka Raczyńskich

Wolności Square, Raczyński Library

© Deutsche Fotothek
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 08/23/2020 4:58 p.m.:
tomasz-hejna

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – miejska biblioteka publiczna założona w 1829 w Poznaniu.

W 1821 roku hrabia Edward Raczyński kupił działkę od władz pruskich przy Wilhelmsplatz (obecnie Plac Wolności) pod bibliotekę, która została zbudowana w latach 1822–1828. Projekt budynku został zamówiony w Rzymie prawdopodobnie u Francuzów: Ch. Percier i P.F. Fontaine.

Obecnie w budynku mieści się dyrekcja, księgozbiór specjalny oraz odbywają się wystawy czasowe.

Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Raczy%C5%84skich_w_Poznaniu

Raczyński Library in Poznań - a municipal public library established in 1829 in Poznań.

In 1821, Count Edward Raczyński bought a plot of land from the Prussian authorities at Wilhelmsplatz (now Wolności Square) for a library, which was built in 1822–1828. The design of the building was ordered in Rome, probably from the French: Ch. Percier and P.F. Fontaine.

Currently, the building houses the management, special book collection and temporary exhibitions.

More: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Raczy%C5%84skich_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

175

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...