5/5

Plac Wolności z balkonu hotelu Bazar

Freedom Square from the balcony of Hotel Bazar

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/16/2019 6:40 p.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności - (w czasach zaborów Wilhelmsplatz, w czasach Księstwa Warszawskiego - Plac Napoleona) - plac znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta, pomiędzy ulicą 3 Maja i alejami Marcinkowskiego. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 85 na 205 m.

Fotografia wykonana z balkonu hotelu Bazar. Z tego samego, z którego Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, wygłosił do zebranych płomienną mowę, którą zakończył słowami: Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim. W drugim dniu pobytu mistrza w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Freedom Square - (during the partitions of Wilhelmsplatz, during the Duchy of Warsaw - Napoleon Square) - a square located west of the medieval part of the city, between 3 Maja street and Marcinkowskie alleys. It is built on a rectangular plan with dimensions of 85 to 205 m.

Photograph taken from the Bazar's balcony. From the same, from which Ignacy Jan Paderewski, a Polish pianist, composer, independence activist, statesman and politician, he delivered a fiery speech to the audience, which he ended with the words: Long live united, free and great Poland with its own seashore. On the second day of the master's stay in Poznań, the Greater Poland Uprising broke out.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

100

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...