5/5

Plac Wolności

Freedom Square

© Narodowe Archwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/31/2018 6:11 p.m. :
tomasz-hejna

Ciekawe historie wiążą się z piaskowym budynkiem (1937) PKO Bank Polski. Rzeczony bank nabył widoczną na starej fotografi kamienicę czynszową, usunął lokatorów i ją zburzył. Rozpisano konkursu na budynek banku, a jednym z warunków było zaprojektowanie w tym miejscu wieżowca. W rozmowie z inwestorem inż. Czarnecki wskazazał obligatoryjne wysokości gzymców na placu i nie uległ. Nadąsani przedstawiciele stwierdzili, że załatwią temat z ministrem w Warszawie, skoro w Poznaniu nic wskórać nie mogą. Konkurs wygrał wysoki wieżowiec, na szczęście minister nie zamierzał występowac przeciwko przepisom. Projekt zmieniono.

Natomiast podczas budowy okazało się, że teren pod stawianym obiektem jest bardzo grząski. Wbicie długich pali przedrożyło inwestycję, w związku z czym wykonawca ogłosił upadłość. Inwestor nie uznał roszczeń wykonawcy. Stało się wtedy oczywiste dla wszytskich, że wieżowiec i tak w tym miejscu nie miałby racji bytu.

Na fotografii oczywiście także Bazar 1838, Hotel Rzymski oraz bank Citi Handlowy.

Interesting stories are related to the sandy building (1937) of PKO Bank Polski. The said bank acquired a tenement house visible on the old photograph, removed the tenants and demolished it. A competition for the bank building was opened, and one of the conditions was to design a skyscraper here. In conversation with the investor Ing. Czarnecki indicated obligatory heights of cornices in the square and he did not give in. Marauding representatives said they would arrange a topic with the minister in Warsaw, since they can not achieve anything in Poznań. The competition was won by a high skyscraper, fortunately the minister did not intend to act against the law. The project has been changed.

However, during the construction it turned out that the area under the object is very slimy. Burning in long piles has made the investment advance, and the contractor has declared bankruptcy. The investor did not recognize the contractor's claims. It became obvious to everyone that a skyscraper would not be in this place anyway.

Of course, the photography also includes the 1838 Bazaar, the Rzymski Hotel and the Citi Handlowy bank.

Tags

Show more

Aufrufe

100

Fetching images...