5/5

Plac Wolności nr 6, 7

Plac Wolności nr 6, 7

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/02/2019 12:11 p.m.:
tomasz-hejna

Plac Wolności nr 6, 7. Budynki poważnie uszkodzone podczas działań wojennych w roku 1945. Odbudowane w dużo uboższej formie.

Wolności Square No. 6, 7. Buildings seriously damaged during military operations in 1945. Rebuilt in a much poorer form.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

116

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...