5/5

Plac Wolności, ulica Nowowiejskiego

Freedom Square, Nowowiejskiego Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/31/2019 5:11 p.m.:
tomasz-hejna

Gmach przy placu Wolności nr 15, wzniesiony w latach 1910-1911 według projektu Hansa Uhla (wybrany w konkursie), to dawny Bank Wschodni (Ostbank für Handel und Gewerbe), obecnie nadal pełni funkcję banku. Wcześniej stał tu, widoczny na starej fonografii, gmach niemieckiego Ziemstwa Kredytowego, wyburzony pod budowę tego pierwszego.

Źródło: Wikipedia

The building at Plac Wolności nr 15, erected in 1910-1911 according to the design of Hans Uhl (selected in the competition), is the former Eastern Bank (Ostbank für Handel und Gewerbe), currently it still serves as a bank. Earlier, here stood, visible on the old phonography, the edifice of the German Credit Land, demolished for the construction of the former.

Source: Wikipedia

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

69

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...