5/5

Ulica Wolnica

Wolnica Street

© Historie Warte Poznania
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/15/2020 4:18 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Wolnica, lata 60. XX wieku. Niestety nie wiem dokładnie, w którym roku wykonano tę fotografię, ale wydedukowałem przybliżona datę. Autobusy Jelcz 043 (ogóry) produkowano od 1959 r., ciężarówki Ziły od 1962 r., a Trabanty 601 od 1964 r. Natomiast Trasę Chwaliszewską w tym miejscu oddano do użytku w roku 1977. Obstawiam rok 1965, drzewa przy placu Wielkopolskim są identyczne jak te na zdjęciu datowanym na rok 1964, i brakuje logo (czyje?) na ślepej ścianie wyburzonej w roku 1977 kamienicy.

Wolnica Street, 1960s. XX century. Unfortunately, I don't know exactly what year this photo was taken, but I deduced the approximate date. Jelcz 043 buses (ogóry) were produced from 1959, Ziła trucks from 1962, and Trabants 601 from 1964. The Chwaliszewska Route was put into use in 1977. I bet 1965, the trees at the Wielkopolski Square are identical to on the photo dated 1964, and the logo (whose?) is missing on the blank wall of the tenement house demolished in 1977.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

156

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...