5/5

Ulica Wroniecka

Wroniecka Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/08/2018 4:47 p.m.:
tomasz-hejna

Starówka została niemal całkowicie zniszczona i odbudowana. Poznań został w 55% zniszczony działaniami wojennymi. Niemcy nigdy nie zapłacili Polsce za wyrządzone szkody

The old town was almost completely destroyed and rebuilt. Poznań was destroyed in 55% by warfare. The Germans never paid Poland for the damage caused

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

105

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...