5/5

Ulice 23 Lutego-Masztalarska

23 Lutego-Masztalarska streets

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 07/06/2019 11:42 a.m.:
tomasz-hejna

Widok z ulicy Rynkowej (od Starego Rynku) w kierunku zniszczonych podczas II Wojny Światowej kamienic na rogu ulic 23 Lutego i Masztalarskiej. Po lewej widoczny budynek Archiwum Państwowego.

View from Rynkowa street (from the Old Market Square) towards the tenements at the corner of 23 Lutego and Masztalarska streets destroyed during World War II. On the left, the building of the State Archives is visible.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

110

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...