5/5

Widok z wieży ratuszowej

View from the town hall tower

© R.S. Ulatowski
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/08/2018 4:34 p.m.:
tomasz-hejna

Widok z wieży ratuszowej w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie dach Nowego Ratusza (1892), poniżej pałac Działyńskich, który całkowicie spłonął w roku 1945. W oddali od lewej widoczne nieistniejące lub w zmienionej formie wieża hotelu Rzymskiego (1840), wieża budynku siedziby Słowików Poznańskich (1910) i zamku cesarskiego (1910) oraz kopuła Collegium Maius (1910).

View from the Town Hall Tower in the west. In the foreground, the roof of the New Town Hall (1892), below the Działyński palace, completely burned down in 1945. In the distance from the left, a non-existent or reconstructed tower of the Roman hotel (1840), tower of the seat of Słowik Poznański (1910) and the imperial castle ( 1910) and the dome Collegium Maius (1910).

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

96

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...