5/5

Stary Rynek

Old market

© www.fotomarburg.de Bildarchiv Foto Marburg
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/23/2018 11:56 a.m.:
tomasz-hejna

Stary Rynek. Widok na pierzeję zachodnią. Ciężko ocenić odwzorowanie. Stare Miasto było zniszczone działaniami wojennymi nawet w 90%.

W 1954 roku rozpoczęto odbudowę rynku. Kompleksowe projekty odbudowy powstały w latach 1954 – 57 w kierowanej przez Floriana Rychlickiego Pracowni Staromiejskiej Miastoprojektu. Projekt elewacji czterech pierzei Rynku wykonano na podstawie źródeł ikonograficznych, jeśli było to możliwe. Tam, gdzie takich materiałów zabrakło, decydowano się na swobodną interpretacje dawnych motywów, z zachowaniem historycznego kostiumu. Mamy więc na Starym Rynku przykłady kamienic gotyckich, renesansowych, barokowych i klasycystycznych.

Źródło:
http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2012/12/powojenna-odbudowa-starego-rynku.html

Old market. View of the western frontage. It's difficult to evaluate the mapping. The Old Town was destroyed by war as much as 90%.

In 1954, the reconstruction of the market began. Comprehensive reconstruction projects were created in the years 1954–57 in the Miastoprojekt Old Town Studio managed by Florian Rychlicki. The elevation design of the four frontages of the Market was based on iconographic sources, if possible. Where such materials were lacking, it was decided to freely interpret old motifs, while maintaining a historical costume. So we have examples of Gothic, Renaissance, Baroque and Classicist tenement houses in the Old Market Square.

Source:
http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2012/12/powojenna-odbudowa-starego-rynku.html

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

181

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...