5/5

Widok z wieży ratuszowej

View from the town hall tower

© R.S. Ulatowski
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/08/2018 4:43 p.m.:
tomasz-hejna

Widok z wieży ratuszowej w kierunku północno-wschodnim. Widoczna Nowa Synagoga (W. Cremer, R. Wolffenstein, 1907) zamieniona w 1940 roku przez Niemców na pływalnię, dawna zabudowa okolic ulic Małe Garbary, Stawnej oraz istniejąca nadal pierzeja wschodnia ulicy Żydowskiej.

W oddali po prawej nieistniejąca wówczas Elektrociepłownia Poznań Garbary EC-I (S. Cybichowski, 1929)

View from the town hall tower in the north-east direction. Visible New Synagogue (W. Cremer, R. Wolffenstein, 1907) converted in 1940 by the Germans to a swimming pool, former buildings around the streets of Małe Garbary, Stawna and the eastern frontage of Żydowska Street still existing.

In the distance on the right, the then non-existent Elektrociepłownia Poznań Garbary EC-I (S. Cybichowski, 1929)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

190

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...