5/5

Ulica Stawna, synagoga

Stawna Street, synagogue

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/14/2019 4:28 p.m.:
tomasz-hejna

Tak zwana "Nowa Synagoga" stoi od 1907 roku na rogu ulic Wronieckiej i Stawnej, przy Skwerze Rabina Akiwy Egera. Jest obecnie jedyną zachowaną wolno stojącą synagogą Poznania. W 1941 roku została przebudowana na krytą pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. Budynek został wtedy zdewastowany i zniekształcony. Jako pływalnia służył do początków XXI wieku.

Budynek dawnej Synagogi sprzedano w październiku 2019. Wcześniej przez 17 lat budynek był własnością gminy żydowskiej. Ma tam być Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski i ma to być miejsce Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Źródło: https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/gmina-zydowska-sprzedala-poznanska-synagoge

Wewnątrz https://www.flickr.com/photos/tomaszhejna/albums/72157647446578035

The so-called "New Synagogue" has been standing since 1907 at the corner of Wroniecka and Stawna Streets, next to Rabbi Akiwa Egera Square. It is currently the only preserved free-standing synagogue of Poznań. In 1941 it was rebuilt into an indoor swimming pool for Wehrmacht soldiers. The building was then devastated and distorted. It served as a swimming pool until the beginning of the 21st century.

The building of the former synagogue was sold in October 2019. Earlier, the building was the property of the Jewish community for 17 years. The Museum of Poznań and Greater Poland Jews is to be there and it is to be the place of the Righteous Among the Nations.

Source: https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/gmina-zydowska-sellala-poznanska-synagoge

Inside https://www.flickr.com/photos/tomaszhejna/albums/72157647446578035

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

333

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...