5/5

Ulica Śniadeckich

Śniadeckich Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/06/2020 2:19 p.m.:
tomasz-hejna

Collegium Anatomicum w Poznaniu – budynek przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu, na Grunwaldzie, na Osiedlu Św. Łazarz, zajmowany obecnie przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Obiekt powstał w 1929 według projektu Edwarda Madurowicza i Rogera Sławskiego jako Pałac Sztuki – jeden z pawilonów wystawienniczych Powszechnej Wystawy Krajowej. Po zakończeniu PeWuKi gmach przejął Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Znajdował się w niej Zakład Anatomii i Medycyny Sądowej. Podczas II wojny światowej skremowano tu około 8000 ofiar zbrodni nazistowskich, między innymi więźniów Fortu VII.

W budynku mieści się Muzeum Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Anatomicum_w_Poznaniu

Collegium Anatomicum in Poznań - building at ul. Święcickiego 6 in Poznań, on Grunwald, on Osiedle Św. Lazarus, currently occupied by the Medical University of Karol Marcinkowski.

The building was built in 1929 according to the design of Edward Madurowicz and Roger Sławski as the Palace of Art - one of the exhibition pavilions of the Universal National Exhibition. After the completion of PeWuKi, the building took over the Faculty of Medicine of the University of Poznań. There was the Department of Anatomy and Forensic Medicine. During World War II, approximately 8,000 victims of Nazi crimes, including Fort VII prisoners, were cremated here.

The building houses the Museum of the Cathedral and the Department of Forensic Medicine.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Anatomicum_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

221

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...