5/5

Ulice Krysiewicza/Ogrodowa, kamienica "Żelazko"

© Fotopolska
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 08/07/2019 4 p.m.:
tomasz-hejna

Neorenesansowa kamienica przy skrzyżowaniu
ulic Krysiewicza i Ogrodowej powstała u schyłku XIX
wieku na wąskiej, trójkątnej parceli, której zawdzięczała
swoją rozpoznawalną kubaturę i potoczną nazwę:
poznańskie „Żelazko” (w nawiązaniu do słynnego
nowojorskiego Flatiron Building).

W 2011 roku, ku rozżaleniu mieszkańców, architektów
i historyków, z uwagi na zły stan techniczny budynku,
zapadła decyzja o jego rozbiórce. Jedna z piękniejszych
poznańskich kamienic zniknęła, jak się zdawało
bezpowrotnie, z krajobrazu śródmieścia.

Po pięciu latach powraca do życia w nowej odsłonie.
Projekt odbudowy obejmuje wierną rekonstrukcję
elewacji zabytkowego budynku na podstawie
inwentaryzacji, historycznej ikonografii oraz
najnowszych technik skanowania trójwymiarowego
i badań stratygraficznych.

Źródło: http://constructa.com.pl/pl/ogrodowa-o-inwestycji

Neo-Renaissance tenement house at the intersection
Krysiewicza and Ogrodowa St. was founded at the end of the 19th century
age on a narrow, triangular plot of land which she owed
its recognizable volume and colloquial name:
Poznań 'Iron' (with reference to the famous
New York Flatiron Building).

In 2011, much to the lamentation of residents and architects
and historians, due to the poor condition of the building,
a decision was made to demolish it. One of the most beautiful
Poznan tenement houses disappeared, it seemed
irretrievably, from the downtown landscape.

After five years, he comes back to life in a new setting.
The reconstruction project includes a faithful reconstruction
the facade of a historic building on the basis of
inventory, historical iconography and
the latest 3D scanning techniques
and stratigraphic research.

Source: http://constructa.com.pl/pl/ogrodro-o-inwestycji

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

292

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...