5/5

Ulica Ratajczaka, kino Apollo

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/18/2020 3:07 p.m.:
tomasz-hejna

Kino Apollo – 2 sale – Kino otwarte w 1921 jako „Teatr powszechny”, w 1927 zostało przebudowane i przybrało nazwę kino „Metropolis”. Podczas II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne poleciły zmienić kino „Metropolis” w „Teatr Varietes Metropol”. Po wojnie kino przybrało nazwę Kino „Apollo”. Po długotrwałym remoncie na przełomie lat 2003-2004, kino „Apollo” zostało ponownie otwarte w styczniu 2005 wraz z dwiema salami projekcyjnymi. Kino mieści się przy ul. Ratajczaka 18 w centrum miasta, ma 490 miejsc oraz należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Źródło: wikipedia

Apollo Cinema - 2 auditoriums - The cinema opened in 1921 as "Universal Theater", in 1927 it was rebuilt and took the name "Metropolis". During World War II, the German occupation authorities ordered to change the "Metropolis" cinema into the "Varietes Metropol Theater". After the war, the cinema took the name "Apollo". After a long renovation at the turn of 2003 and 2004, the "Apollo" cinema was reopened in January 2005 along with two screening rooms. The cinema is located at ul. Ratajczaka 18 in the city center, has 490 seats and belongs to the Studio and Local Cinema Network.

Source: wikipedia

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

91

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...