5/5

Ulica Św. Marcin, Kino Muza

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/23/2019 3:46 p.m.:
tomasz-hejna

Kino „Muza” – kino studyjne w Poznaniu założone w 1908.

Kino otwarto w 1908 roku pod nazwą "Theater Apollo". W 1910 roku przybrało nazwę "Colosseum", w 1934 - "Europa", w 1935 - "Świt", w 1940 - "Zentral Lichtspiele", w 1945 - "Wolność". Obecna nazwa - "Muza", została nadana kinu w latach 50. XX wieku.

Kino znajduje się na ul. Święty Marcin 30 w ścisłym centrum miasta.

W 1997 przeszło kapitalny remont. Kino posiada jedną klimatyzowaną salę z 204 miejscami siedzącymi. Wyposażone jest m.in. w system dźwiękowy Dolby Stereo Surround oraz pętlę indukcyjną, ułatwiającą odbiór widzom niedosłyszącym.

Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz sieci Europa Cinemas. Od lutego 2008 kino prowadzone jest przez miejską spółkę "Estrada Poznańska".

W 2019 zakończy się kolejny remont kina oraz remont kamienicy komunalnej doń przylegającej.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_%E2%80%9EMuza%E2%80%9D

Cinema "Muse" - studio cinema in Poznan founded in 1908.

The cinema was opened in 1908 under the name Theater Apollo. In 1910 it was named "Colosseum", in 1934 - "Europa", in 1935 - "Świt", in 1940 - "Zentral Lichtspiele", in 1945 - "Freedom". The current name - "Muse" was given to the cinema in the 1950s.

The cinema is located on ul. Saint Martin 30 in the very center of the city.

In 1997 it underwent a major renovation. The cinema has one air-conditioned room with 204 seats. It is equipped, among others Dolby Stereo Surround sound system and an induction loop that makes it easy to receive hearing impaired people.

The cinema belongs to the Studio and Local Cinemas Network and the Europa Cinemas network. Since February 2008, the cinema has been run by the municipal company "Estrada Poznańska".

In 2019, another renovation of the cinema will be completed and the municipal tenement house adjoining it will be renovated.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_%E2%80%9EMuza%E2%80%9D

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

184

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...