Poznań 1958 - Centrum, Jeżyce, Łazarz

Poznań 1958 - Center, Jeżyce, Łazarz

© Archiwum Państwowe w Poznaniu
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 1:52 p.m.:
regiony

Porównanie ściśle tajnego planu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z roku 1958 do zdjęcia satelitarnego z Google Earth wykonanego 12.05.2017. Centrum Poznania, Jeżyce, fragmenty Łazarza i Wildy. Widać zmieniony bieg koryta rzeki Warty.
Wydawca: Sztab Generalny Wojska Polskiego; źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Comparison of the top secret plan of the General Staff of the Polish Army from 1958 to a satellite image from Google Earth taken on May 12, 2017. Poznań city center, Jeżyce, fragments of Łazarz and Wilda. You can see the changed course of the Warta river bed.
Publisher: General Staff of the Polish Army; source: State Archives in Poznań.

Tags

Show more

Visitors

76

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...