4/5

Poznań

© Biblioteka Uniwersytecka UAM
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
Hegemonus published on 11/08/2018 9:37 p.m.:
Hegemonus

Dzielnica cesarska widziana z lotu ptaka w 1919 roku. Na pierwszym planie Zamek Cesarski. W pasie po rozebranych fortyfikacjach, wewnątrz okręgu wytyczonego przez Zamek, Teatr Wielki oraz Collegium Minus, Joseph Stübben wyznaczył zielony pas. Obszar ten często nazywa się Ringiem Stübbena.

Imperial district seen from a bird's eye view in 1919. In the foreground the Imperial Castle. In the belt of demolished fortifications, inside the district marked out by the Castle, the Grand Theater and Collegium Minus, Joseph Stübben has designated a green belt. This area is often called Ring Stübben.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

188

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...