5/5

Ulice Św. Marcin / Wieniawskiego

Streets of St. Marcin / Wieniawski

© NAC
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/02/2018 3:24 p.m.:
tomasz-hejna

Widok z wieży Ziemstwa Kredytowego (1910) w kierunku ronda Kaponiera. W oddali widoczny zniszczony podczas II WŚ hotel Bristol (z markizą), w tle zadrzewiona ulica Zwierzyniecka prowadząca do Starego Zoo.

Na pierwszym planie budynek Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1909) – zabytkowy, neorenesansowy gmach zlokalizowany w obrębie poznańskiej Dzielnicy Zamkowej przy placu Mickiewicza

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Minus_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaponiera_Kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemstwo_Kredytowe_w_Poznaniu

View from the Tower of the Credit Land (1910) towards the Kaponiera roundabout. In the distance, visible during WWII, Bristol Hotel (with awning), in the background, Zwierzyniecka Street, leading to the Old Zoo.

In the foreground, the Collegium Minus building of the Adam Mickiewicz University (1909) - a historic neo-Renaissance building located within the Poznań Castle District at Mickiewicza Square

Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Minus_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaponiera_Kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemstwo_Kredytowe_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

443

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...