5/5

Ulica Św. Marcin, Zamek Cesarski

Street Św. Marcin, Imperial Castle

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/07/2018 1:03 p.m.:
tomasz-hejna

Zamek Cesarski, obecnie Centrum Kultury Zamek. Z tyłu intendentura oraz nieistniejąca, północna pierzeja ulicy. Rok 1934.

Zamek Cesarski w Poznaniu (niem. Königliches Residenzschloß, 1910) – najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów wprowadzono na życzenie Wilhelma II. Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Cesarski_w_Poznaniu
http://poznanmojemiasto.com/tag/intendentura/

The Imperial Castle, now the Castle Culture Center. In the back, the commissariat and the non-existent northern frontage of the street. 1934.

The Imperial Castle in Poznan (German: Königliches Residenzschloß, 1910) - the most important building of the Imperial Quarter, was erected for the last German Emperor and the King of Prussia Wilhelm II. The castle was designed by Franz Schwechten, but many elements were introduced at the request of Wilhelm II. The emperor personally established a detailed plan of his new residence.

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Cesarski_w_Poznaniu
http://poznanmojemiasto.com/tag/intendentura/

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

180

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...