5/5

Aleja Niepodległości

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 06/12/2019 5:10 p.m.:
tomasz-hejna

Aleja Niepodległości, lata okupacji niemieckiej (1939-45).

Aleja Niepodległości to główna ulica Poznania biegnąca równolegle do ul. Tadeusza Kościuszki wzdłuż ścisłego centrum miasta. Została wytyczona w 1905 po likwidacji poligonalnych umocnień Twierdzy Poznań, w trakcie budowy Dzielnicy Cesarskiej.

W latach 1905–1919 nosiła nazwę Kaiserring, od 1919–1939: Wały Leszczyńskiego, 1939–1945: Oberwall, Niederwall, a w latach 1950–1990 - aleja Stalingradzka. Tę ostatnią nazwę przyjęto 28 stycznia 1950, przed obchodami siódmej rocznicy bitwy stalingradzkiej, na wniosek Stanisława Hebanowskiego, reprezentującego przewodniczących komitetów blokowych śródmieścia. Obecną nazwę przyjęto w 1990, jako jedną z dwóch wówczas proponowanych - drugą propozycją była Aleja Zwycięstwa. Proponowano również pozostawienie w pewnym odcinku nazwy Aleja Stalingradzka (od Libelta do Fredry), motywując to m.in. bohaterstwem Polaków walczących pod Stalingradem.

W okresie PRL-u na odcinku od placu Mickiewicza (skrzyżowanie z ulicą Święty Marcin, ówczesną Armii Czerwonej) do skrzyżowania z obecną ulicą Królowej Jadwigi nosiła nazwę Juliana Marchlewskiego.

Aleja Niepodległości, years of German occupation (1939-45).

Aleja Niepodległości is the main street of Poznań running parallel to ul. Tadeusz Kościuszko along the city center. It was delimited in 1905 after the liquidation of the polygonal fortifications of the Poznań Fortress during the construction of the Imperial Quarter.

In the years 1905-1919 it was called Kaiserring, from 1919-1939: Wały Leszczyńskiego, 1939-1945: Oberwall, Niederwall, and in the years 1950-1990 - Stalingradzka avenue. The last name was adopted on January 28, 1950, before the celebration of the seventh anniversary of the Stalingrad battle, at the request of Stanisław Hebanowski, representing the chairmen of the downtown block committees. The current name was adopted in 1990, as one of the two proposed at the time - the second one was Aleja Zwyciestwa. It was also proposed to leave the Stalingrad Avenue (from Libelta to Fredro) in a certain episode, motivating, among others, heroism of the Poles fighting at Stalingrad.

In the period of the Polish People's Republic, on the section from Mickiewicza Square (intersection with Święty Marcin Street, then the Red Army) to the intersection with the present street of Królowej Jadwigi, it was called Julian Marchlewski.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

66

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...