5/5

Ulice Solna / Wolnica

Streets of Solna / Wolnica

© NAC
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/01/2018 10:10 a.m.:
tomasz-hejna

Defilada garnizonu poznańskiego. Pierwsza rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Józef Klemens Piłsudski herbu własnego (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Defilada of the Poznań garrison. The first anniversary of the death of Polish Marshal Józef Piłsudski.

Józef Klemens Piłsudski of his own coat of arms (born on December 5, 1867 in Zułów, died on May 12, 1935 in Warsaw) - Polish social and independence activist, soldier, politician, statesman; from 1892 a member of the Polish Socialist Party and its leader in the country, creator of the PPS Combat Organization (1904) and the Polish Military Organization (1914), head of the Military Commission and Provisional Council of State (1917), from November 11, 1918 the Supreme Commander of the Polish Army, in 1918 -1922 head of state, first marshal of Poland (1920); leader of the Sanacja camp after the May coup (1926), two-time Polish Prime Minister (1926-1928 and 1930); exerted a decisive influence on the internal and foreign policy of the Second Polish Republic.

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

176

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...