5/5

Aleje Marcinkowskiego

Marcinkowski Avenue

POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 09/14/2019 4:46 p.m.:
tomasz-hejna

Komisariat Policji Stare Miasto (dawniej: Główny Urząd Celny) – jeden z zabytkowych reprezentacyjnych budynków urzędowych, zlokalizowany przy zachodniej pierzei Alei Marcinkowskiego 31 w centrum Poznania.

Budynek dawnego pruskiego Urzędu Celnego wzniesiono w latach 1882-1885, według projektu Heinricha Kocha (budową kierował inspektor Otto Hirt). Obiekt nawiązuje stylowo do włoskiego wczesnego renesansu, w elewacji umieszczono m.in. toskańskie kolumny i terakotowo zdobione fryzy. Ceglany gmach charakteryzuje się spokojną, klasyczną formą. Po wojnie ceglane płaszczyzny pozbawione dekoracji otynkowano, co zmieniło wyraz architektoniczny budynku.

Według Marcina Libickiego obiekt zaprojektowano na mistrzowskim poziomie rzemiosła murarskiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisariat_Policji_Pozna%C5%84_Stare_Miasto

The Old Town Police Station (formerly: the Central Customs Office) - one of the historic representative office buildings, located at the western frontage of Aleja Marcinkowskiego 31 in the center of Poznań.

The building of the former Prussian Customs Office was erected in 1882-1885, according to the design of Heinrich Koch (the construction was managed by inspector Otto Hirt). The object stylishly refers to the Italian early Renaissance. Tuscan columns and terracotta decorated friezes. The brick building is characterized by a calm, classic form. After the war, brick surfaces without decorations were plastered, which changed the architectural expression of the building.

According to Marcin Libicki, the building was designed at the master level of masonry craftsmanship.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisariat_Policji_Pozna%C5%84_Stare_Miasto

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

60

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...