5/5

Ulica Garbary

Garbary Street

© KMP
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 05.11.2020 14:49 Uhr:
tomasz-hejna

Powódź w Poznaniu w 1888 – powódź, która nawiedziła Poznań w 1888, będąc prawdopodobnie trzecim co do wielkości zalewem w dziejach miasta.

Powódź nastąpiła w wyniku gwałtownych roztopów, wywołujących kulminacyjną falę na Warcie. Stan wody wyniósł wtedy 650 cm, na wodowskazie na Chwaliszewie. Zalaniu uległy tereny poniżej 58,0 m n.p.m. Stan wody upamiętnia tabliczka w kościele Bożego Ciała na Piaskach oraz na ul. Długiej 1/2 (jej górna krawędź odpowiada rzędnej 58,225 m n.p.m., a dolna 58,135 m n.p.m.). Podczas powodzi woda zalała: Chwaliszewo, Śródkę, Stary Rynek, Plac Bernardyński, a także podeszła pod kościół Bożego Ciała, ulicę Strzelecką, Drogę Dębińską i Garbary. Ogółem zalanych zostało niecałe osiemset budynków zamieszkałych przez 22.000 osób.

Jej bezpośrednim następstwem była epidemia tyfusu.

9 kwietnia przybyła do Poznania cesarzowa Wiktoria, aby przekazać mieszkańcom wyrazy współczucia od siebie oraz swojego chorego męża – Fryderyka III. Cesarzowa przybyła koleją na dworzec główny, a potem udała się na Święty Marcin oraz do baraków wzniesionych specjalnie dla powodzian[4]. Wynikiem wizyty było przystąpienie do opracowania kompleksowego planu zabezpieczającego Poznań przed powodziami i uczynienie z Warty efektywnego szlaku żeglugowego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Poznaniu_(1888)

Überschwemmung in Posen im Jahr 1888 - die Überschwemmung in Posen im Jahr 1888, wahrscheinlich die drittgrößte Überschwemmung in der Geschichte der Stadt.

Die Flut wurde durch plötzliches Auftauen verursacht, was die kulminierende Welle auf der Warta verursachte. Der Wasserstand betrug dann 650 cm auf der Wasseranzeige in Chwaliszewo. Gebiete unter 58,0 m über dem Meeresspiegel wurden überflutet. An den Zustand des Wassers erinnert eine Gedenktafel in der Fronleichnamskirche in Piaski und an der Ul. Długa 1/2 (seine Oberkante liegt 58,225 m über dem Meeresspiegel und die Unterkante 58,135 m über dem Meeresspiegel). Während der Flut flutete das Wasser: Chwaliszewo, Śródka, Stary Rynek, Plac Bernardyński und kam auch zur Fronleichnamskirche, zur Strzelecka-Straße, nach Droga Dębińska und Garbary. Insgesamt wurden fast achthundert Gebäude mit 22.000 Einwohnern überflutet.

Die unmittelbare Folge war die Typhus-Epidemie.

Am 9. April kam Kaiserin Victoria nach Posen, um sich und ihrem kranken Ehemann Friedrich III. Zu sympathisieren. Die Kaiserin kam mit der Bahn zum Hauptbahnhof und ging dann nach Saint Martin und zu den speziell für die Flutopfer errichteten Kasernen [4]. Das Ergebnis des Besuchs war der Beginn der Entwicklung eines umfassenden Plans zum Schutz von Posen vor Überschwemmungen und zur Verbesserung der Warta als effektive Schifffahrtsroute.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA_w_Poznaniu_(1888)

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

257
oliver42 schrieb am 06.11.2020 06:24 Uhr :
oliver42

Wow ! 132 years and perfectly aligned ! Are these photos taken from an upper floor in a building ?

Wow ! 132 Jahre und perfekt ausgerichtet! Werden diese Fotos aus einem Obergeschoss eines Gebäudes aufgenommen?

tomasz-hejna schrieb am 06.11.2020 15:09 Uhr :
tomasz-hejna

@oliver42
Before photo was take from balcony - first high tanement house on the left side on this photo https://tinyurl.com/yxm8lxar. Now this building is in terrible technical condition please see google maps link https://tinyurl.com/yycs6pyf, using the balcony is risky, that's why i used a drone.

@ oliver42
Bevor das Foto vom Balkon aufgenommen wurde - erstes Hochbräunungshaus auf der linken Seite auf diesem Foto https://tinyurl.com/yxm8lxar. Jetzt ist dieses Gebäude in einem schrecklichen technischen Zustand. Siehe Google Maps Link https://tinyurl.com/yycs6pyf. Die Benutzung des Balkons ist riskant. Deshalb habe ich eine Drohne verwendet.

oliver42 schrieb am 06.11.2020 16:45 Uhr :
oliver42

Then its even better !

Dann ist es noch besser!

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...