5/5

Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania

Hof des Posener Rathauses

© Mogens Tørsleff
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 29.12.2019 14:15 Uhr:
tomasz-hejna

Urząd Miasta Poznania mieści się w dawnym zespole poklasztornym kolegium jezuickiego przy placu Kolegiackim. Jest to trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy otaczający wewnętrzny dziedziniec, który od strony północnej zamyka jednopiętrowe skrzydło z barokową wieżą bramą od ulicy Koziej. Różowa elewacja podzielona jest przez liczne białe pilastry oraz gzymsy (tzw. wielki porządek). Najstarszą część stanowią skrzydło południowe i zachodnie, następnie dobudowano skrzydło wschodnie a niskie skrzydło północne wraz z wieżą powstało dopiero w 1737. Pierwotnie cały dziedziniec otaczał krużganek zamurowany w większości w XIX wieku, jego ocalałe fragmenty prowadzą do kościoła farnego. Najstarszym elementem całej budowli jest stojący przy bramie wjazdowej spiżowy słupek, będący w rzeczywistości sercem dzwonu, który spadł z dawnej, gotyckiej Kolegiaty św. Marii Magdaleny która zajmowała obecny plac Kolegiacki.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_jezuickie_w_Poznaniu

Das Rathaus von Posen befindet sich in einem ehemaligen Klosterkomplex des Jesuitenkollegs am Kolegiacki-Platz. Es handelt sich um ein dreistöckiges, hufeisenförmiges Gebäude, das einen Innenhof umgibt, der von Norden mit einem einstöckigen Flügel mit einem barocken Turmtor aus der Kozia-Straße abgeschlossen ist. Die rosafarbene Fassade ist durch zahlreiche weiße Pilaster und Gesimse (sog. Großauftrag) unterteilt. Der älteste Teil ist der Süd- und Westflügel, dann wurde der Ostflügel hinzugefügt und der niedrige Nordflügel zusammen mit dem Turm wurde erst 1737 errichtet. Ursprünglich war der gesamte Innenhof von einem Kreuzgang umgeben, dessen erhaltene Fragmente zum größten Teil des neunzehnten Jahrhunderts zur Pfarrkirche führten. Das älteste Element des gesamten Gebäudes ist der bronzene Pfosten am Eingangstor, der eigentlich das Herzstück der Glocke ist, die aus der ehemaligen gotischen Stiftskirche St. Maria Magdalena, die den heutigen Kolegiacki-Platz einnahm.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegium_jezuickie_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

191

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...