5/5

Stare koryto Warty

Altes Warthe-Flussbett

© www.cyryl.poznan.pl
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 05.09.2019 11:53 Uhr:
tomasz-hejna

Przed regulacją Warta posiadała w Poznaniu wiele odnóg, tworząc liczne wyspy i wysepki. Do takich wysp należała np. Grobla, czy Chwaliszewo. W 1656 Szwedzi skierowali główny nurt rzeki do ramienia, które opływało Groblę od wschodu. Koryto zachodnie z czasem znacznie się zamuliło, wypłyciło oraz zwęziło i zaczęto je nazywać Zgniłą Wartą, także dlatego, że spuszczano doń miejskie ścieki. Do czyszczenia tego odcinka zatrudniano dorywczo więźniów i bezrobotnych. W latach 1896-1902 powstał port rzeczny, którego zabudowania i nabrzeża ciągnęły się aż do nieistniejącego obecnie mostu Chwaliszewskiego. Znaczenie portu zmalało w dwudziestoleciu międzywojennym. Wypływały stąd jednak statki wycieczkowe białej floty. Zgniła Warta była też, mimo zanieczyszczeń, popularnym miejscem kąpieli poznaniaków, zwłaszcza odcinek przy Starej Gazowni, gdzie dokonywano spustu ciepłych wód. Kąpano się tu jeszcze latem 1966. Projekt przebudowy poznańskiego węzła wodnego wykonał poznański oddział Biura Projektów Hydroprojekt w latach 1960-1964. W październiku 1968 oddano do użytku nowy kanał żeglugowy, a stare koryto zamknięto.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_koryto_Warty_w_Poznaniu

Vor der Regulierung hatte die Warthe viele Niederlassungen in Posen, wodurch zahlreiche Inseln und Inselchen entstanden. Zu diesen Inseln gehörten beispielsweise Grobla oder Chwaliszewo. 1656 richteten die Schweden den Hauptstrom des Flusses auf den Arm, der von Osten her um den Deich floss. Im Laufe der Zeit wurde das westliche Flussbett erheblich verschlammt, flach und verengt, und sie wurden als faule Warthe bezeichnet, auch weil sie von kommunalem Abwasser entwässert wurden. Zufällige Häftlinge und Arbeitslose wurden eingestellt, um diesen Bereich zu reinigen. In den Jahren 1896-1902 wurde ein Flusshafen gebaut, dessen Gebäude und Kais sich bis zur heute nicht mehr existierenden Chwaliszewski-Brücke erstreckten. Die Bedeutung des Hafens nahm in der Zwischenkriegszeit ab. Von hier aus fuhren jedoch weiße Flottenkreuzfahrtschiffe. Die faule Warthe war trotz der Verschmutzung auch ein beliebter Badeort für die Einwohner von Posen, insbesondere der Abschnitt am Alten Gaswerk, in dem das warme Wasser abgelassen wurde. Das Baden war im Sommer 1966 noch hier. Das Design des Wasserknotens in Poznań wurde 1960-1964 von der Außenstelle des Hydroprojekt Design Office in Poznań neu entwickelt. Im Oktober 1968 wurde ein neuer Schifffahrtskanal in Betrieb genommen und der alte Kanal geschlossen.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_koryto_Warty_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

451

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...