Poznań 1958 - Winiary, Winogrady

Poznań 1958 - Winiary, Winogrady

© Archiwum Państwowe w Poznaniu
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 2:39 p.m.:
regiony

Porównanie ściśle tajnego planu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z roku 1958 do zdjęcia satelitarnego z Google Earth wykonanego 12.05.2017. Winiary, Winogrady, Szeląg, przebieg nieistniejącej ulicy Połabskiej. Fort IVa Waldersee II.
Wydawca: Sztab Generalny Wojska Polskiego; źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Comparison of the top secret plan of the General Staff of the Polish Army from 1958 to a satellite image from Google Earth taken on May 12, 2017. Winiary, Winogrady, Szeląg, the course of the non-existent Połabska Street. Fort IVa Waldersee II.
Publisher: General Staff of the Polish Army; source: State Archives in Poznań

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...