5/5

Ulica Słowiańska

Słowiańska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/23/2018 5:29 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Słowiańska, ówczesna ulica Starowiejska, pomiędzy ulicą Pasieka i Sadową. Widok w kierunku zachodnim, w tle widoczna dawna zabudowa ulic Francuskiej i Węgierskiej

Słowiańska street, then Starowiejska street, between Pasieka and Sadowa streets. A view towards the west, in the background the old buildings of Francuska and Węgierska streets are visible

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

172

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...