Poznań 1958 - Piątkowo i Forty

© Archiwum Państwowe w Poznaniu
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 2:39 p.m.:
regiony

Porównanie ściśle tajnego planu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z roku 1958 do zdjęcia satelitarnego z Google Earth wykonanego 12.05.2017. Północ Poznania, Piątkowo oraz fragment Naramowic. Forty V Waldersee I, Va Bonin i VI Tietzen, ul. Lechicka.
Wydawca: Sztab Generalny Wojska Polskiego; źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Comparison of the top secret plan of the General Staff of the Polish Army from 1958 to a satellite image from Google Earth taken on May 12, 2017. The North of Poznań, Piątkowo and a fragment of Naramowice. Forty V Waldersee I, Va Bonin and VI Tietzen, ul. Lechicka.
Publisher: General Staff of the Polish Army; source: State Archives in Poznań

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...