5/5

Ulica Strzeszyńska

Strzeszyńska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/07/2018 4:34 p.m.:
tomasz-hejna

Lubię ryzyko, ale na tym ruchliwym skrzyżowaniu jednak odpuściłem. Do zestawienia wykorzystałem google maps, dlatego niestety fotografie nie są dobrze spasowane.

Na fotografii ulica Strzeszyńska, widok od skrzyżowania z drogą krajową 92 w kierunku Podolan. Po lewej mury fortu VI.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podolany_(Pozna%C5%84)

I like the risk, but at this busy intersection, however, I gave up. I used google maps for the comparison, which is why unfortunately the photos are not well folded.

On the photo Strzeszyńska street, view from the intersection with the national road 92 in the direction of Podolany. On the left the walls of fort VI.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podolany_(Pozna%C5%84)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

305

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...