Poznań 1958 - Rataje, Żegrze

Poznań 1958 - Rataje, Żegrze

© Archiwum Państwowe w Poznaniu
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 2:37 p.m.:
regiony

Porównanie ściśle tajnego planu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z roku 1958 do zdjęcia satelitarnego z Google Earth wykonanego 12.05.2017. Rataje, Żegrze, fragment Wildy oraz Starołęki i Franowa. Łęgi Dębińskie.
Wydawca: Sztab Generalny Wojska Polskiego; źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Comparison of the top secret plan of the General Staff of the Polish Army from 1958 to a satellite image from Google Earth taken on May 12, 2017. Rataje, Żegrze, a fragment of Wilda, Starołęka and Franowo. Łęgi Dębińskie.
Publisher: General Staff of the Polish Army; source: State Archives in Poznań

Tags

Show more

Visitors

86

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...