5/5

Ulica 28 Czerwca 1956 r.

June 28, 1956

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 09/18/2020 7:54 a.m.:
tomasz-hejna

Ulica 28 Czerwca 1956 r., brama zakładu H. Cegielski – Poznań S.A.

H.Cegielski – Poznań S.A. (HCP, gwarowo Ceglorz) – przedsiębiorstwo założone przez Hipolita Cegielskiego w 1846 w Poznaniu. Producent silników okrętowych, lokomotyw parowych, spalinowych, elektrycznych i wagonów kolejowych.

Street 28 Czerwca 1956, gate of the H. Cegielski - Poznań S.A. plant

H.Cegielski - Poznań S.A. (HCP, dialect Ceglorz) - a company founded by Hipolit Cegielski in 1846 in Poznań. A manufacturer of ship engines, steam, diesel and electric locomotives as well as railway carriages.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

139

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...