5/5

Ulica Hetmańska

Hetmańska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/16/2020 3:53 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Hetmańska – ulica w południowej części Poznania biegnąca z zachodu w kierunku wschodnim. Stanowi fragment II ramy komunikacyjnej miasta oraz dróg wojewódzkich nr 196 i 433.

Od lat 70. do 1985 roku na odcinku od ulicy Głogowskiej do ronda Starołęka była częścią drogi międzynarodowej E83, następnie do 2012 roku znajdowała się w ciągu drogi krajowej nr 5 i trasy europejskiej E261, zaś w latach 1985 – 2014 na całej długości stanowiła część drogi krajowej nr 11, która obecnie omija Poznań zachodnią obwodnicą.

Środkiem arterii przebiega, na całej długości, dwutorowa trasa tramwajowa.

Na fotografiach skrzyżowanie ulicy Hetmańskiej z ulicą Głogowską.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Hetma%C5%84ska_w_Poznaniu

Hetmańska Street - a street in the southern part of Poznań running from the west to the east. It is a fragment of the 2nd communication frame of the city and voivodship roads No. 196 and 433.

From the 70s to 1985, on the section from Głogowska Street to the Starołęka roundabout, it was part of the international road E83, then until 2012 it was on the national road No. 5 and European route E261, and in the years 1985 - 2014 it was part of the road National No. 11, which currently bypasses Poznań with the western beltway.

The middle of the thoroughfare is a two-track tram route.

In the photos, the intersection of Hetmańska Street and Głogowska Street.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Hetma%C5%84ska_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

165

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...