5/5

Zamek Cesarski

Imperial Castle

© Deutsche Fotothek
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 08/11/2020 11:45 a.m.:
tomasz-hejna

Zamek Cesarski, obecnie Centrum Kultury Zamek. Z tyłu intendentura oraz nieistniejąca, północna pierzeja ulicy. Rok 1934.

Zamek Cesarski w Poznaniu (niem. Königliches Residenzschloß, 1910) – najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów wprowadzono na życzenie Wilhelma II. Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Cesarski_w_Poznaniu
http://poznanmojemiasto.com/tag/intendentura/

Imperial Castle, now the Zamek Cultural Center. At the back, the commissariat and the non-existent northern frontage of the street. The year 1934.

The Imperial Castle in Poznań (German: Königliches Residenzschloß, 1910) - the most important building of the Imperial District, built for the last German Emperor and King of Prussia, Wilhelm II. The castle was designed by Franz Schwechten, but many elements were introduced at the request of Wilhelm II. The emperor personally made a detailed plan for his new residence.

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Cesarski_w_Poznaniu
http://poznanmojemiasto.com/tag/intendentura/

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

152
oliver42 wrote on 08/12/2020 4:06 a.m. :
oliver42

Well done !

Well done !

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...