5/5

Ulica Warszawska

Warszawska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/21/2020 3:50 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Warszawska – ulica Poznania biegnąca od Śródki w kierunku wschodnim. Do 1918 nosiła nazwę Warschauerstrasse, 1918-1939: Warszawska, 1939-1945: Warschauerstrasse, od 1945: Warszawska. Na odcinku od Wiaduktu Antoninek do granicy administracyjnej miasta stanowi odcinek drogi krajowej nr 92 (wcześniej 2 E30), zaś od ronda Śródka aż do okolic Cmentarza Miłostowo wzdłuż ulicy biegnie trasa linii tramwajowych nr 6, 8.

Na odcinku od Śródki do Antoninka ulica była dawniej obsadzona gęstymi szpalerami drzew. Przetrwały one II wojnę światową i zostały wycięte dopiero podczas przebudowy arterii w latach 70. XX wieku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Warszawska_w_Poznaniu

Warszawska Street - Poznańska street running eastwards from Śródka. Until 1918 it was called Warschauerstrasse, 1918-1939: Warszawska, 1939-1945: Warschauerstrasse, from 1945: Warszawska. On the section from the Antoninek Viaduct to the administrative border of the city is the section of national road No. 92 (formerly 2 E30), and from the Śródka roundabout to the vicinity of the Miłostowo Cemetery along the street runs the route of tram lines No. 6, 8.

In the section from Śródka to Antoninka the street was formerly planted with dense rows of trees. They survived World War II and were cut down only during the reconstruction of the thoroughfare in the 1970s.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Warszawska_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

161

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...