5/5

Rynek Śródecki

Śródecki Square

© www.polonia.pl
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/06/2020 11:30 a.m.:
tomasz-hejna

Rynek Śródecki, kościół pw. św. Małgorzaty.

Zdjęcia autorstwa wileńskiego architekta Juliusza Kłosa wykonane w Poznaniu pomiędzy 1912 a 1916 r. Przedstawiają m.in. znane i obecnie zabytkowe obiekty sakralne. Uwiecznione przez Kłosa kościoły Bożego Ciała na Piaskach oraz św. Małgorzaty na Śródce otoczone były dawniej cmentarzami. Ich relikty widać na kadrach fotografa z początku XX w.

Rynek Śródecki, church St. Margaret.

Photographs taken by Vilnius architect Juliusz Kłosa taken in Poznań between 1912 and 1916. known and currently historic religious buildings. The Churches of Corpus Christi in Piaski and St. Małgorzata in Śródka was formerly surrounded by cemeteries. Their relics can be seen on the photographer's frames from the beginning of the 20th century.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

161

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...