5/5

Ulica św. Marcin

St. Marcin

© Jerzy Unierzyski
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/07/2020 2:37 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica św. Marcin, widoczny jeden z pięciu wieżowców składających się na kompleks zaprojektowany przez Jerzego Liśniewicza. Pierwsze trzy wieżowce (od strony ul. Ratajczaka) oddano do użytku w 1968. Powodem wybudowania kompleksu w miejscu starych kamienic zniszczonych w czasie II wojny światowej, miało być nadanie tej części centrum bardziej wielkomiejskiego, w opinii ówczesnych urbanistów, charakteru.

W każdym z wieżowców funkcjonował inny podmiot np. w trzecim od ul. Ratajczaka były to jednostki spółdzielczości pracy (obecnie wieżowiec ten należy do Banku Polska Kasa Opieki), w czwartym Miastoprojekt, a piątym Meramont. W 2018 pierwszy wieżowiec został zaadaptowany na Hotel Altus.

W skład kompleksu wchodzi również dwukondygnacyjne przyziemie, na całej długości pomiędzy ul. Ratajczaka i Gwarną. Działały tutaj i w dużej części nadal działają placówki handlowe i usługowe. Jedną z nich był spółdzielczy dom handlowy. Od neonu ALFA na pierwszym wieżowcu, cały kompleks otrzymał swoją potoczną nazwę.

public

St. Marcin, one of the five skyscrapers that make up the complex designed by Jerzy Liśniewicz. The first three skyscrapers (from Ratajczaka Street) were commissioned in 1968. The reason for building the complex in the place of old tenements destroyed during World War II was to give this part of the center a larger urban character, in the opinion of the city planners at the time.

There was a different entity in each of the skyscrapers, e.g. in the third from ul. Ratajczak were labor cooperative units (currently this skyscraper belongs to Bank Polska Kasa Opieki), in the fourth Miastoprojekt and the fifth in Meramont. In 2018, the first skyscraper was adapted to the Hotel Altus.

The complex also includes a two-story ground floor, along the entire length between ul. Ratajczak and Gwarna. Commercial and service outlets still operated here and to a large extent. One of them was the cooperative department store. From the ALFA neon on the first tower block, the whole complex received its common name.

public

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

204

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...