5/5

Ulica Gwarna

Street Gwarna

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/18/2019 4:31 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Gwarna (dawniej: Młyńska, Górna Młyńska, Cesarzowej Wiktorii, Bronisława Pierackiego, Seweryna Mielżyńskiego oraz Alfreda Lampego[2][3][4]) – ulica w centrum Poznania (na osi północ-południe), stanowiąca łącznik handlowo-usługowy pomiędzy głównymi arteriami tego rejonu: Świętym Marcinem i ul. 27 Grudnia. Powstała w połowie XIX wieku. Nazwę wywodzi od swojego ruchliwego, gwarnego charakteru. Jest jednym z najczęściej zmieniających nazwę poznańskich traktów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Gwarna_w_Poznaniu

Gwarna Street (formerly: Młyńska, Górna Młyńska, Empress Wiktoria, Bronisław Pieracki, Seweryn Mielżyński and Alfred Lampego [2] [3] [4] - a street in the center of Poznań (on the north-south axis), constituting a commercial and service link between main arteries of the region: Saint Martin and ul. 27 December. It was established in the mid-nineteenth century. It derives its name from its busy, buzzing character. It is one of the most frequently changing names of Poznań's routes.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Gwarna_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

379

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...