5/5

Ulica św. Marcin

St. Marcin

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/04/2021 5:36 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica św. Marcin. Widoczny budynek dawnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecnie znajduje się tam Centrum Szyfrów Enigma.

St. Marcin. Visible building of the former Provincial Committee of the Polish United Workers' Party. Currently, the Enigma Cipher Center is located there.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

113

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...