5/5

Ulica Ratajczaka

Ratajczak Street

© MKZ
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/09/2020 3:55 p.m.:
tomasz-hejna

Sklep firmowy firmy Skala - przedsiębiorstwa znanego głównie z produkcji przyborów i pomocy kreślarskich. Skala powstała po II wojnie światowej na bazie utworzonego w 1929 r. przedsiębiorstwa „St. Szymański i K. Cygański”, które zajmowało się początkowo zaopatrzeniem w sprzęt kreślarski z importu, powoli stając się producentem. W latach 1955–1980 jedyny w Polsce producent suwaków logarytmicznych. Skala jest obecnie jedynym w Polsce producentem cyrkli technicznych i precyzyjnych, w ofercie posiada też własnej produkcji przybory i pomoce kreślarskie z tworzywa sztucznego oraz małe i średnie stanowiska kreślarskie, szczególnie dla wyposażenia szkolnych pracowni technicznych.
Spółdzielnia zajmuje się produkcją, handlem i usługami i posiada sieć własnych sklepów firmowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_Pracy_%E2%80%9ESkala%E2%80%9D

Skala company store - an enterprise known mainly for the production of drawing instruments and drawing supplies. The scale was created after World War II on the basis of the "St. Szymański and K. Cygański ”, which initially dealt with the supply of imported drafting equipment, slowly becoming a producer. In 1955–1980 the only producer of logarithmic sliders in Poland. At present, Skala is the only producer of technical and precision compasses in Poland, it also has its own production of plastic drawing equipment and aids, as well as small and medium-sized drawing stations, especially for school technical laboratories.
The cooperative deals with production, trade and services and has a network of own company stores.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_Pracy_%E2%80%9ESkala%E2%80%9D

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

193

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...