5/5

Chwaliszewo

Chwaliszewo

© MKZ
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/07/2020 12:37 p.m.:
tomasz-hejna

Chwaliszewo z lotu ptaka.

Chwaliszewo – niewielka część Poznania i jednocześnie jednostka obszarowa Systemu Informacji Miejskiej (SIM)[4], leżąca między Wartą a Garbarami, w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto. W latach 1444[1] – 1800[2] stanowiło odrębne miasto. Miasto będące własnością kapituły katedralnej poznańskiej, pod koniec XVI wieku leżało w powiecie poznańskim województwa poznańskiego[5]. Niegdyś osobna wyspa na rzece Warcie. Nazywane również Poznańską Wenecją[6]. W 2008 uznane zostało przez prezydenta RP, w ramach historycznego zespołu miasta Poznania, jako pomnik historii.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chwaliszewo_(Pozna%C5%84)

Bird's eye view of Chwaliszewo.

Chwaliszewo - a small part of Poznań and at the same time an area unit of the City Information System (SIM) [4], located between the Warta and Garbary, within the Stare Miasto self-government housing estate. In the years 1444 [1] - 1800 [2] it was a separate city. At the end of the 16th century, the city, which belonged to the Poznań cathedral chapter, was in the Poznań poviat of the Poznań province [5]. Once a separate island on the Warta River. Also known as Poznan Venice [6]. In 2008, he was recognized by the President of the Republic of Poland as a historical monument as part of the historical ensemble of the city of Poznań.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chwaliszewo_(Pozna%C5%84)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

487

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...