5/5

Most Chrobrego

Brave Bridge

© Zbigniew Zielonacki
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/29/2020 6:17 p.m.:
tomasz-hejna

Most drogowy na rzece Warcie, w granicach administracyjnych miasta Poznania. Patronem mostu jest Bolesław I Chrobry – pierwszy król Polski.

Pierwsza konstrukcja (żelazo-betonowa) pod tą nazwą została zbudowana w okresie od sierpnia 1924 do września 1925, na miejscu dawnego mostu Tumskiego, według projektu prof. Lucjana Ballenstaedta. Uroczystość otwarcia odbyła się 13 września 1925 z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Był to element obchodów 900. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. W 1939 r. most nieznacznie został zniszczony przez wycofujące się Wojsko Polskie. W 1945 r. główne przęsło zostało wysadzone przez wycofujących się z Poznania niemieckich żołnierzy. W lipcu 1962 rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowego mostu. Prace rozpoczęto od rozbiórki starego mostu, a nowy most o konstrukcji ramowej o ryglu z płyty sprzężonej kablami linowymi (most kablowo-betonowy) rozpoczęto budować w maju 1963. Podczas budowy tymczasowo ułożono kładkę dla pieszych. Most otwarto 21 grudnia 1964.

W 1989 przeprowadzono generalny remont obiektu.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Boles%C5%82awa_Chrobrego_w_Poznaniu

Road bridge on the Warta River, within the administrative boundaries of the city of Poznań. Bolesław I Chrobry - the first king of Poland is the patron of the bridge.

The first structure (iron-concrete) under this name was built in the period from August 1924 to September 1925, on the site of the former Tumski Bridge, according to the design of prof. Lucjan Ballenstaedt. The opening ceremony was held on September 13, 1925 with the participation of President Stanisław Wojciechowski and Prime Minister Władysław Grabski. It was part of the celebrations of the 900th anniversary of the coronation of Bolesław the Brave. In 1939, the bridge was slightly damaged by the retreating Polish Army. In 1945, the main span was blown up by German soldiers retreating from Poznań. In July 1962, preparatory work for the construction of a new bridge began. Work began with the demolition of the old bridge, and a new bridge with a frame structure with a transom connected with cable cables (concrete-cable bridge) began to be built in May 1963. During construction, a pedestrian bridge was temporarily laid. The bridge was opened on December 21, 1964.

In 1989 a general renovation of the facility was carried out.

Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Boles%C5%82awa_Chrobrego_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

199

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...