5/5

Ulice Szkolna/Kozia

Ul. Szkolna / Kozia

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 06/05/2019 1:11 p.m.:
tomasz-hejna

Narożnik ulic Koziej i Szkolnej. Budynek dawnego szpitala, przebudowywany zaraz po II Wojnie Światowej. Obecnie od wielu ;at stoi pusty i niszczeje. Niedawno zakupiła go firma związana z branżą medyczną i planuje tam dom dla seniorów.

Corner of Kozia and Szkolna Streets. The building of the former hospital, rebuilt just after the Second World War. Currently, from many; at is empty and decaying. Recently a company connected with the medical industry bought it and plans a house for seniors there.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

83

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...