5/5

Ulica Gołębia

Street of Gołębia

© www.fotomarburg.de Bildarchiv Foto Marburg
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/30/2019 11:12 a.m.:
tomasz-hejna

Ulica Gołębia - ulica znajdująca na Starym Mieście, na osiedlu Stare Miasto w Poznaniu.

Swój bieg zaczyna przy placu Kolegiackim, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną, przy szpitalu. Na całej długości jest wybrukowana. Na jej początku, po południowej pierzei wznosi się budynek kolegium jezuickiego i budynek fary poznańskiej. Pod numerem 2 mieści się siedziba Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Go%C5%82%C4%99bia_w_Poznaniu

Gołębia Street - a street located in the Old Town, at the Old Town housing estate in Poznań.

It starts its course at Plac Kolegiacki, and ends at the intersection with ul. Szkolna, next to the hospital. It is paved along its entire length. At its beginning, on the southern frontage, the building of the Jesuit college and the building of the parish church in Poznań rise. At number 2, the seat of the Wielkopolski Voivodship Monument Conservator is located.

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Go%C5%82%C4%99bia_w_Poznaniu

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

89

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...