5/5

Ulica Młyńska

Młyńska Street

POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/06/2017 8:13 p.m.:
tomasz-hejna

Niedawno odnowiona kamienica na rogu ulic Młyńskiej i Nowowiejskiego. Wzniesiony dla kupca Samuela Reinsteina w latach 1890-91 budynek o formach neorenesansowych został zapewne zaprojektowana przez znanego poznańskiego architekta Oskara Hoffmanna. Przez lata kamienica niszczała po opuszczeniu jej przez lokatorów. Podczas trwających od 2013 r. prac adaptowano kamienicę mieszkalną na cele usługowo-biurowe. Nadbudowano budynek o 1 kondygnację nad traktem podwórzowym, wykonano eliptyczny taras na dziedzińcu, a pomieszczenia przystosowano do funkcji biurowej. Pracom modernizacyjnym towarzyszyły prace konserwatorskie elewacji, której przywrócono kolorystykę zbliżoną do oryginalnej, odtworzono balkony, zrekonstruowano stolarkę okienną, poddano konserwacji stolarkę drzwi wejściowych i częściowo wewnętrznych, a także przeprowadzono renowację polichromii pokrywających niegdyś sienie i klatki schodowe, częściowo je rekonstruując wg pierwotnych wzorów. Przy wymianie pokrycia dachowego przywrócono pierwotny materiał – kamienny łupek.
Więcej zdjęć http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

A recently renovated tenement house on the corner of Młyńska and Nowowiejskiego Streets. The neo-Renaissance building erected for the merchant Samuel Reinstein in the years 1890-91 was probably designed by the well-known Poznań architect Oskar Hoffmann. Over the years, the tenement house deteriorated after its tenants left it. During the works, which started in 2013, a tenement house was adapted for service and office purposes. The building was extended by 1 storey over the courtyard, an elliptical terrace in the courtyard was made, and the rooms were adapted to the office function. The modernization work was accompanied by the restoration of the façade, the colors of which were restored similar to the original ones, the balconies were reconstructed, the window frames were reconstructed, the woodwork of the entrance and partly internal doors was restored, and the polychromes that once covered the staircases and staircases were renovated, partly reconstructing them according to the original patterns. When replacing the roofing, the original material was restored - stone slate.
More photos http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

128

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...