5/5

Plac Wolności

Freiheitsplatz

© Miejski Konserwator Zabytków
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 14.05.2020 14:57 Uhr:
tomasz-hejna

Arkadia – reprezentacyjny budynek w Poznaniu, zlokalizowany przy Placu Wolności.

Budynek, wzniesiony w latach 1802–1804 według projektu Davida Gilly'ego, pełnił pierwotnie rolę teatru miejskiego z salą na około 800 miejsc. Już od momentu swojego powstania był w tej roli przestarzały (brakowało m.in. ogrzewania), zatem niewielu widzów przychodziło na przedstawienia. Umożliwiło to wystawienie kilku sztuk w języku polskim (ostatnim polskim przedstawieniem w budynku był "Mazepa" Juliusza Słowackiego 17 maja 1874, później przedstawienia odbywały się w Teatrze Polskim).

Obecny gmach powstał w 1879 i do momentu wybudowania Opery w Poznaniu w 1913 odbywały się tu jedynie przedstawienia niemieckojęzyczne.

Gmach przebudowywano w 1896 i 1911. Do tego czasu gościli w nim m.in. Ferenc Liszt i Niccolò Paganini. Następnie budynek pełnił funkcję kawiarni. Przed Arkadią, od strony placu Wolności, stał do 1919 okazały pomnik nachodzki.

27 grudnia 1918 przed budynkiem Arkadii, podczas szturmu na zlokalizowane naprzeciw prezydium policji pruskiej, zginął pierwszy w Poznaniu powstaniec wielkopolski – Franciszek Ratajczak.

W latach 1927–1939 znajdowało się tu studio rozgłośni Polskiego Radia. Po drugiej wojnie budynek stał się siedzibą działalności handlowej i gastronomicznej. Pod koniec XX wieku istniało w nim kasyno gry. Od 1992 teatralne tradycje budynku podtrzymuje działający tu Teatr Ósmego Dnia. Na parterze budynku znajduje się główny salon Empiku, Centrum Informacji Kulturalnej, a na piętrze – Wydawnictwo Miejskie Posnania, Fundacja Świętego Benedykta i sale Szkoły Języków Obcych „Empik”.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadia_w_Poznaniu
-----------
Pomnik nachodzki w Poznaniu (także: pomnik lwa, niem. Löwendenkmal, Kriegerdenkmal 1866) – nieistniejący monument, który zlokalizowany był w centrum Poznania na placu Wilhelmowskim (obecnie plac Wolności), w bezpośrednim sąsiedztwie Arkadii (tyłem do niej).

Projektantem pomnika był radca budowlany Cäsar Stenzel inspirowany figurą Lwa brunszwickiego z 1166. Monument przedstawiał lwa z grzywą, wspartego na lawecie armatniej, stojącego na wysokim cokole. Na narożach cokołu stały cztery postacie dowódców pruskich z bitwy pod Náchodem, które to wydarzenie pomnik upamiętniał, a w której poległo także wielu Polaków, walczących po obu stronach konfliktu. Lew celowo kroczył ku wschodowi, co nadawało pomnikowi określoną, ekspansywną wymowę.

Pomnik przestał istnieć, zrzucony spontanicznie z cokołu przez młodzież w nocy z 3 na 4 kwietnia 1919, podobnie jak inne niemieckie pomniki w mieście. Był to efekt manifestacji w obronie praw Polski do Gdańska i Pomorza Nadwiślańskiego. Wszystkie pomniki zgromadzono na Placu Wolności, a stąd przewieziono do składnicy złomu przy ul. Masztalarskiej, celem przetopienia na monumenty polskie. Obecnie w miejscu pomnika jest wmurowana pozioma płyta pamiątkowa w miejscu złożenia przysięgi przez powstańców wielkopolskich.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_nachodzki_w_Poznaniu

Arkadia - ein repräsentatives Gebäude in Posen am Plac Wolności.

Das 1802–1804 nach dem Entwurf von David Gilly errichtete Gebäude war ursprünglich ein Stadttheater mit einer Halle für etwa 800 Sitzplätze. Von Anfang an war es in dieser Rolle veraltet (unter anderem mangelnde Heizung), so dass nur wenige Zuschauer zu den Aufführungen kamen. Dies ermöglichte die Inszenierung mehrerer polnischer Theaterstücke (die letzte polnische Aufführung im Gebäude war "Mazepa" von Juliusz Słowacki am 17. Mai 1874, später fanden die Aufführungen im polnischen Theater statt).

Das heutige Gebäude wurde 1879 erbaut und bis zum Bau der Posener Oper 1913 fanden hier nur deutschsprachige Aufführungen statt.

Das Gebäude wurde 1896 und 1911 wieder aufgebaut. Bis dahin war es unter anderem Gastgeber Ferenc Liszt und Niccolò Paganini. Dann diente das Gebäude als Café. Vor Arkadia, von der Seite des Plac Wolności, stand bis 1919 ein beeindruckendes Nachod-Denkmal.

Am 27. Dezember 1918 starb vor dem Arkadia-Gebäude während des Angriffs auf die preußische Polizei gegenüber dem Präsidium der erste Wielkopolska-Aufständische - Franciszek Ratajczak - in Posen.

In den Jahren 1927–1939 gab es ein Studio des polnischen Rundfunks. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zum Sitz kommerzieller und gastronomischer Aktivitäten. Ende des 20. Jahrhunderts gab es ein Kasinospiel. Das Theater des achten Tages Theater unterstützt seit 1992 die Tradition des Gebäudes. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich der Empik-Hauptsalon, das Kulturinformationszentrum und im ersten Stock das Posnania-Verlagshaus, die Saint Benedict Foundation und die Räume der Empik Foreign Language School.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkadia_w_Poznaniu
-----------
Nachadski-Denkmal in Posen (auch: Löwendenkmal, Deutsches Löwendenkmal, Kriegerdenkmal 1866) - ein nicht existierendes Denkmal, das sich im Zentrum von Posen am Wilhelmowski-Platz (heute Plac Wolności) in unmittelbarer Nähe von Arkadia (mit dem Rücken dazu) befand.

Das Denkmal wurde vom Bauberater Cäsar Stenzel entworfen, inspiriert von der Figur des Braunschweiger Löwen aus dem Jahr 1166. Das Denkmal zeigte einen Löwen mit einer Mähne, der auf einem Kanonenwagen auf einem hohen Sockel stand. An den Ecken des Sockels standen vier Figuren preußischer Kommandeure aus der Schlacht von Náchod, an die das Denkmal erinnerte, und in der auch viele Polen starben, die auf beiden Seiten des Konflikts kämpften. Der Löwe ging absichtlich nach Osten, was dem Denkmal eine besondere, expansive Bedeutung verlieh.

Das Denkmal hörte auf zu existieren und fiel in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1919 von jungen Menschen spontan vom Sockel, ebenso wie andere deutsche Denkmäler in der Stadt. Es war das Ergebnis einer Demonstration zur Verteidigung der Rechte Polens an Danzig und Weichsel Pommern. Alle Denkmäler wurden am Plac Wolności gesammelt und von dort zum Schrottplatz in der Ul transportiert. Masztalarska, zu polnischen Denkmälern eingeschmolzen werden. Gegenwärtig wird anstelle des Denkmals anstelle des Eides der Aufständischen Großpolens eine horizontale Gedenktafel angebracht.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_nachodzki_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

146

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...